• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Početna

Kopering d.o.o.

Kopering d.o.o. - vozni park

Kopering d.o.o. je privаtno preduzeće koje je osnovаlа grupа visookobrаzovаnih, izuzetno profesionаlnih i, iznаd svegа, mаksimаlno efikаsnih stručnjаkа tehničkog smerа. Izrаdа i primene zаkonom predviđenih аkаtа i normi u oblаsti bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu, zаštite od požаrа i zаštite životne sredine, kаo i konslаting i inženjering u oblаsti grаđevinаrstvа, osnovа su delаtnosti nаšeg preduzećа.


 

Garden

GardenKompanija Galens iz Novog Sada, kao lider u izgradnji stambenih objekata, poslove koordinatora za BZR u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova po pravilu poverava najboljima. Naši inženjeri ove usluge pružaju na svim gradilištima ovog eminentnog investitora, pa tako i na kompleksu nazvanom Garden u Novom Sadu.

Beograd - Blok 43

Blok 43 - BeogradU bloku 43 na Novom Beogradu u toku je izgradnja grandioznog poslovnog objekta, a Koperingu je glavni izvođač radova Energo Group kao svom dugogodišnjem pouzdanom saradniku poverio staranje o bezbednosti i zdravlju na radu na ovom gradilištu kroz usluge lica za BZR i lica za koordinaciju zajedničkih mera BZR po članu 19. Zakona o BZR.

CPPOV Vrbas i Kula

CPPOV Vrbas i KulaIzgradnjom Centralnog prečistača otpadnih voda za opštine Vrbas i Kula stiču se uslovi za početak čišćenja Velikog Bačkog kanala koji je označen kao ekološka "crna rupa" srednje Evrope. Kopering je dao svoj doprinos u izgradnji ovog velikog i značajnog projekta pružanjem usluga izrade Plana preventivnih mera i Koordinatora za BZR u fazi izvođenja radova. Kako smo prepoznati kao odgovorna i pouzdana kompanija, odabrani smo i da nakon izgradnje izvršimo tehnički prijem ovog značajnog objekta.

Kuća fudbala - Stara Pazova

Kuća fudbala Stara PazovaKopering doo, u sklopu dugogodišnje uspešne saradnje sa Fudbalskim savezom Srbije, je angažovan na projektu izgardnje tribine sa podtribinskim prostorom u Kuci fudbala u Staroj Pazovi. Na ovom projektu Kopering doo pruža uslugu koordinatora za BZR kako u fazi projektovanja tako i u fazi izvodenja radova.

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001