• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Početna

Kuća fudbala - Stara Pazova

Kuća fudbala Stara PazovaKopering doo, u sklopu dugogodišnje uspešne saradnje sa Fudbalskim savezom Srbije, je angažovan na projektu izgardnje tribine sa podtribinskim prostorom u Kuci fudbala u Staroj Pazovi. Na ovom projektu Kopering doo pruža uslugu koordinatora za BZR kako u fazi projektovanja tako i u fazi izvodenja radova.

 

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001