• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Početna

Izgradnja hotela u Sremskoj Mitrovici

Izgradnja hotela u Sremskoj MitroviciU Sremskoj Mitrovici je u toku izgradnja hotela sa pratećim sadržajem. Kopering doo je kao najbolja kuća koja pruža usluge bezbednosti i zdravlja na radu i na ovom gradilištu dala koordinatore za BZR pri izradi projekta i pri izvođenju radova.

 

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001