• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Početna

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "TERMAL" Vrdnik

TERMAL VrdnikS ponosom možemo da konstatujemo da smo završili jedan od mnogih ozbiljnih poduhvata s kojim smo se uhvatili u koštac u kratkoj istoriji postojanja Koperinga. Naime, izradili smo Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Termal" Vrdnik. Sa ovom eminentnom kućom se na obostrano zadovoljstvo nastavlja veoma uspešna saradnja.

 

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001