• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Početna

VELIKI BRAT JE BEZBEDAN NA RADU

EMOTION PRODUKTION nam je ukazao poverenje i angažovao nas je da budemo konsultanti prilikom izrade osnovnih akata preduzeća: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o radu, Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu... i naravno Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Svi poslovi su završeni na obostrano zadovoljstvo.

 

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001