• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Kontakt

 

KOPERING DOO NOVI SAD

Sedište: Rade Končara 1 Petrovaradin
Tel: 021/439 399
Fax: 021/439 396
e-mail: office@kopering.rs

 

 

Kontakt

KOPERING DOO NOVI SAD

Sedište: Rade Končara 1 Petrovaradin
Tel: 021/439 399
Fax: 021/439 396
e-mail: office@kopering.rs

 

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001