• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Pitanja i odgovori

1. Ko mora da ima Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini?

 Akt o proceni rizika mora da ima svaki poslodavac.

 

2. Ko ne mora da ima lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu?

 Poslodavci koji imaju manje od deset zaposlenih a bave se: ugostiteljstvom, turizmom, trgovinom, zanatstvom, uslugama i obrazovanjem.

 

3. Posedujem agenciju u kojoj sam jedini zaposleni, da li je potrebno da imam Akt o proceni rizika?

 Ne, Akt o proceni rizika moraju da imaju poslodavci. Poslodavac je onaj ko ima zaposlene. Ukoliko delatnost obavljate sami i nemate zaposlene, Vi niste poslodavac i samim tim niste u zakonskoj obavezi da imate pomenuti akt.

 

4. Kako da odredim lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu u svom preduzeću koje ima 16 zaposlenih?

 Zakonodavac Vam je dao mogućnost izbora. Možete nekog od svojih zaposlenih poslati da položi stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i stekne uverenje o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ili možete putem ugovora angažovati pravno lice sa licencom koje će Vam te poslove obavljati uslužno. Kada se odlučite za jednu od ponuđenih mogućnosti, potrebno je da donesete odluku u pisanoj formi kojom ćete odrediti lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu u svom preduzeću.

 

5. Postoji li mogućnost da Akt o proceni rizika uradim sam pošto imam 5 zaposlenih, a bavim se trgovinom?

 Da, možete sami da izradite Akt o proceni rizika obzirom da se bavite trgovinom i da imate manje od 10 zaposlenih, ali ste u obavezi da ispunite sve zahteve iz Pravilnika o izradi Akta o proceni rizika koji možete naći na našem sajtu.

 

6. Ponudili su mi da mi urade Akt o proceni rizika kao da sam ga uradio ja sam i bili su povoljniji od agencija koje sam kontaktirao, da li da angažujem takve ljude i je li to izvodljivo?

 To je pojava koja je učestala na našem tržištu i veoma nam je poznata. O čemu se zapravo radi? Neki ljudi koji NISU KVALIIKOVANI - nemaju licencu za obavljanje ovih poslova nude ovu uslugu poslodavcima koji spadaju u grupu koja je oslobođena obaveze da ima lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu. Formalno, - pravno, to NIJE ZABRANJENO, ALI Vam NIKAKO NE PREPORUČUJEMO DA PRIHVATITE TAKVE “USLUGE”. Oni će vam uraditi akt a Vi ćete ga potpisati kao da ste ga vi odradili i to je to. Međutim, ko vam garantuje za ispravnost takvog akta, KO ĆE BITI ODGOVORAN ZA NEISPRAVNOST i/ili NEDOSTATKE AKTA I ZAISTA drastične NOVČANE KAZNE NASTALE KAO POSLEDICA ISTIH?, šta ako dođe do neke povrede na radu, a akt vam baš u tom delu nije ispravan? Ukratko, ovo je rad u “crnoj” ili najblaže “sivoj” zoni, počevši od toga što ne možete legalno - preko računa platiti ovu “uslugu”, a da ne pričamo o problemima i komplikacijama koje mogu (/će) nastati kao posledica neispravnosti akta. Ni oni vam takav “akt” neće uraditi besplatno, a ničim ne garantuju njegov kvalitet. Pored toga, sve što biste na taj način “uštedeli” može Vas višestruko skuplje koštati usled plaćanja Zakonom propisanih kazni usled nepotpunosti ili neispravnosti akta.

 

7. Knjigovođa mi je uradio Aakt o proceni rizika, u njemu nema licence, kako da proverim njegov kvalitet?

 I ovo je učestala pojava na našim prostorima. Kvalitet akta možete proveriti tako da ga, za početak, pročitate, ali bez obzira na njegov kvalitet, akt ne ispunjava zakonske odredbe ukoliko u njemu nema licence kvalifikovanog (stručno osposobljenog i sertifikovanog) lica ili preduzeća koje se bavi poslovima bezbednosti i zaštite na radu.

Imali smo slučaj da je poslodavac, inače mesar, inspekciji rada pokazao Akt o proceni rizika za (u njegovoj sistematizaciji nepostojeće) radno mesto “perač motornih vozila”. Kada je svom knjigovođi pokušao da objasni da je akt neispravan, ovaj je hteo da se svađa sa inspekcijom i smirio se tek kad mu je inspektor objasnio šta je osnovna zamerka. Iz ovog primera se vidi kako rezonuju ljudi koji nude da rade akt kao da ste ga Vi uradili. Njima nije važno šta konkretno piše u aktu već da se “može” uraditi bez licence i da je jeftiniji. Navedeni primer se desio u Futogu, a za njega smo saznali od vlasnika mesare kada je nas angažovao da mu izradimo ispravan akt.

 

8. Čemu služi Akt o proceni rizika? Molim vas da mi objasnite tako da razumem odgovor.

 Najjednostavnije rečeno, posedovanje validnog Akta o proceni rizika  i sprovođenje njime propisanih mera, poslodavcu služi tome da izbegne plaćanje drastičnih novčanih kazni (najčešće od 800.000 do million dinara, a sve prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, Sl. Glasnik RS br.101/2005).

(Polu)šalu na stranu, Akt o proceni rizika je dokument koji izrađuju stručna lica sa licencom,a kojim se utvrđuju način i postupci otklanjanja rizika ili način i sredstva kojim je potrebno zaposlene zaštiti od rizika koji postoje na njihovim radnim mestima. U slučaju da postoje rizici od kojih poslodavac ne može da zaštiti zaposlene, oni moraju znati koji su to rizici i kakav uticaj imaju na njihovo zdravlje, kao i koje beneficije im pripadaju za takva radna mesta. Zakon daje mogućnost da u procesu izrade Akta o proceni rizika svoje učešće u delu sakupljanja opasnosti na radnom mestu uzmu i predstavnici zaposlenih. Kada se na radnom mestu, iz bilo kog razloga, poveća nivo opasnosti, zaposleni imaju pravo da zahtevaju (a poslodavac je dužan da to ispuni) da se Akt o proceni rizika izmeni.

 

9. Imam stovarište građevinskog materijala, a posedujem  viljuškar koji se vodi na moje ime. Jesam li u obavezi da vršim pregled tog viljuškara?

 Ukoliko Vaši zaposleni koriste taj viljuškar, u obavezi ste da sprovedete mere bezbednosti i zdravlja na radu nad ovim sredstvom za rad. U Aktu o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini vam je određena periodika pregleda oruđa za rad. Kako je viljuškar jedna od opasnijih mašina za upotrebu, on pripada grupi mašina za koje je zakonodavac pravilnikom odredio obavezu da se pregled od strane pravnog lica sa licencom vrši najmanje jednom u tri godine ukoliko Aktom o proceni rizika nije određen kraći rok. Kao što vidite, nije važna svojina već je važna bezbednost zaposlenih koji ovaj viljuškar koriste ili se nalaze u njegovom neposrednom okruženju.

 

10. Koji su uslovi za dobijanje licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu?

 Način i uslovi za dobijanje licence propisani su Pravilnikom o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Sl.glasnik RS, br. 29/2006.).

Pravno lice ili preduzetnik koji želi da dobije ovu licencu mora da ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom bar jednog zaposlenog koji ispunjava sledeće uslove:

 a) Visoka stručna sprema tehničkog smera

b) položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

c) minimum tri godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Komentari  

#71 Lice za bznrJovan 31-08-2018 07:21
Poštovani, da li može poslodavac (vlasnik agencije) da nas odredi odlukom o odeđivanju lica za obavljanju poslova bznr, kod treceg lica, odnosno drugih poslodavca, iako nemamo 3 god. radnog iskustva, a imamo položen stručni ispit i zaposleni u agenciji?
Hvala
Citat
#70 Izrada aktaMara 20-08-2018 12:20
Imam firmu koja se bavi prodajem i servisiranjem racunara (softvera). Imam jednog zaposlenog. Da li moram da imam akt o proceni rizika i da li moze da ga izradi rodjaka koja ima sertifikat za BZR, a zaposlena je ugovorom o radu u drugoj firmi? Mogu li da ja potpisem Akt ili da sa njom potpisem ugovor o delu?
Citat
#69 provera licence na internetuMilena 07-08-2018 10:29
Postovani,
da li nekako mozemo proveriti agenciju koja je ponudila da uradi Akto o bezbednosti?
Da li postoji zvanican registar ovakvih agencija ili licenciranih osoba dostupan na internetu?
Hvala
Milena
Citat
#68 Akt o proceni rizikaValentina 21-06-2018 09:07
Da li firma koja ima samo 3 zaposlena i bavi se konsultantskim uslugama mora mati Akt o proceni rizika na radnom mestu?

Hvala unapred na odgovoru.

Valentina
Citat
#67 Uverenje-licencaNada 08-05-2018 12:14
Molim Vas informaciju, da li zakon ogranicava lica s sa srednjom tehnickom skolom i polozenim strucnim ispitom BZR u vrsenju posla rukovodilac BZNR? Da li lice bez VII stepena strucne spreme moze da bude odgovorno lice za BZNR? Hvala
Citat
#66 Strucni ispitNevena 29-03-2018 21:43
Postovani, Da li mogu osobe koje nemaju radnog iskustva u u veyi sa BZNR da polazu strucni ispit?
Hvala unapred!
Citat
#65 Odgovor na pitanjeKopering 05-02-2018 11:46
Citat Stojan:
Poštovani, da se nadovežem na odgovor #62 Mina
Da li ste sigurni da lice za bezbednost i zdravlje na radu, može da radi sa pola radnog vremena u obe firme? Mislim da lice za bezbednost i zdravlje na radu mora da ima puno radno vreme za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u firmi u kojoj radi. Da li to možete da proverite sa inspekicijom pa da nam javite? Bili bismo Vam zahvalni.


Poštovani Stojane,
Inspekcija rada ne može da da zvanično mišljenje po pitanju tumačenja zakona. Mišljenje po pitanju tumačenja Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, može da izda samo Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Odrednica o zaposlenju na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, se odnosi na zaposlene kod preduzetnika/pravnih lica sa licencom koji uslugu lica za BZR vrše uslužno trećim licima. U članu 37. stav 4. Zakona o BZR se navodi ..."jednog ili više od svojih zaposlenih".... nema odrednice sa punim radnim vremenom.
S poštovanjem
Citat
#64 Lice za bezbednost na raduStojan 01-02-2018 11:44
Poštovani, da se nadovežem na odgovor #62 Mina
Da li ste sigurni da lice za bezbednost i zdravlje na radu, može da radi sa pola radnog vremena u obe firme? Mislim da lice za bezbednost i zdravlje na radu mora da ima puno radno vreme za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u firmi u kojoj radi. Da li to možete da proverite sa inspekicijom pa da nam javite? Bili bismo Vam zahvalni.
Citat
#63 ODG: Pitanja i odgovoriDijana 30-03-2017 13:46
Poštovani, radim u firmi koja ima 6 zaposlenih ukupno, i bavi se računarskim programiranjem.
Zanima me, s bzirom da sam pročitala više različitih komentara, da li moramo da imamo pravilnik o BZNR?
Takođe, da li svi zaposleni moraju da budu obučeni, kao i da li možemo sami da donesemo Akt o proceni rizika?
Hvala unapred
Citat
#62 Odgovor na pitanjeKopering 24-03-2017 15:05
Citat Mina:
Poštovani, u okviru matične firme koja ima lice zaduženo za bezbednost na radu, imamo i ćerku firme koja broji 12 zaposlenih.
Da li je lice iz matične firme, zaduženo i za ćerku firme ili je potrebno i za ćerku firme da imamo lice sa stručnim položenim ispitom?
Hvala unapred,


Poštovana,

Izvinjavamo se, Iz tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti da Vam odgovorimo ranije.
Po Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu Poslodavac je dužan da organizuje poslove bezbednosti i
zdravlja na radu i to preko lica koje ima položen stručni ispit u skladu sa ovim Zakonom, koje je u radnom
odnosu kod Poslodavca ili da angažuje pravno lice, odnosno Preduzetnika koji imaju licencu.
S obzirom da se radi o "ćerkama" firmi možete lice koje Vam je zaposleno u matičnoj firmi i ima položen
stručni ispit da prijavite na pola radnog vremena u obe firme i time biste ispunili zakonsku obavezu, tj.
ne morate zapošljavati još jedno lice.
Citat
#61 Lice za bezbednost na raduMina 23-01-2017 08:59
Poštovani, u okviru matične firme koja ima lice zaduženo za bezbednost na radu, imamo i ćerku firme koja broji 12 zaposlenih.
Da li je lice iz matične firme, zaduženo i za ćerku firme ili je potrebno i za ćerku firme da imamo lice sa stručnim položenim ispitom?
Hvala unapred,
Citat
#60 Odgovor na pitanjeKopering 12-12-2016 12:46
Poštovani,
Kako se bavite proizvodnjom, u obavezi ste da za lice za bezbednost i zdravlje na radu proglasite nekog sa položenim stručnim ispitom (ili neko od zaposlenih sa položenim ispitom ili angažovanje pravnog lica sa licencom). Ovo iz razloga što imate proizvodnju peciva. Da imate samo prodaju na malo, onda ne biste imali ovu obavezu dok imate manje od 20 zaposlenih.
Po pitanju izrade akta o proceni rizika je ista situacija. Izradu akta za Vašu radnju može izvršiti samo pravno lice sa licencom ili lice za BZR iz reda zaposlenih ukoliko ima položen stručni ispit.
Pravilnik o BZR donosi poslodavac i možete ga doneti samostalno. U skladu sa Zakonom o BZR niste u obavezi da imate ovaj Pravilnik ukoliko imate manje od 10 zaposlenih, već možete urediti odnose sa zaposlenim po pitanju bezbednosti i zdravlja na radu i putem ugovora o radu.

S poštovanjem

Citat Srecko:
Ja sam registrovan kao z.u.r. bavim se proizvodnjom i prodajom peciva,imam dve radnice koje rade kao prodavacice i ja radim sam u proizvodnji kao pekar.Moje pitanje je da li ja kao vlasnik mogu da budem lice za bezbednost i zdravlje na radu u pekari ili za to moram da angazujem lice sa licencom i da li ja sam mogu da donesem pravilnik o proceni rizika i pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu.Unapred hvala na odgovoru.
Citat
#59 PostovaniSrecko 10-12-2016 07:13
Ja sam registrovan kao z.u.r. bavim se proizvodnjom i prodajom peciva,imam dve radnice koje rade kao prodavacice i ja radim sam u proizvodnji kao pekar.Moje pitanje je da li ja kao vlasnik mogu da budem lice za bezbednost i zdravlje na radu u pekari ili za to moram da angazujem lice sa licencom i da li ja sam mogu da donesem pravilnik o proceni rizika i pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu.Unapred hvala na odgovoru.
Citat
#58 Odgovor na pitanjeKopering 04-11-2016 09:14
Poštovana Mirjana,
U oba slučaja morate imati imenovano lice za BZR sa položenim stručnim ispitom.

Citat Mirjana:
Poštovani,
i naše pitanje je vrlo slično prethodnom koje je postavila Ana:
želimo da registrujemo firmu koja bi se bavila prodajom i servisom industrijske opreme, sa manje od 10 zaposlenih. Ako se registrijemo pod šifrom delatnosti 3320-Montaža industrijske opreme, da li moramo imati lice sa licencom za obavljanje poslova BZR?
Ako se registrujemo kao 4669- trgovina na veliko industrijskom opremom, da li i tada moramo imati lice sa licencom ili možemo sami obavljati poslove BZR?
Citat
#57 Lice za bezbednostMirjana 03-11-2016 10:35
Poštovani,
i naše pitanje je vrlo slično prethodnom koje je postavila Ana:
želimo da registrujemo firmu koja bi se bavila prodajom i servisom industrijske opreme, sa manje od 10 zaposlenih. Ako se registrijemo pod šifrom delatnosti 3320-Montaža industrijske opreme, da li moramo imati lice sa licencom za obavljanje poslova BZR?
Ako se registrujemo kao 4669- trgovina na veliko industrijskom opremom, da li i tada moramo imati lice sa licencom ili možemo sami obavljati poslove BZR?
Citat

Dodaj komentar


Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001