• Bezbednost i zdravlje na radu
 • Zaštita od požara
 • Zaštita životne sredine
 • Građevinarstvo
 • Vanredne situacije

Bezbednost i zdravlje na radu

KONSALTING

 • izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini,
 • usluga lica zaduženog za bezbednost i zdravlje na radu,
 • usluga Koordinatora za BZR pri izradi projekta,
 • usluga Koordinatora za BZR pri izvođenju radova
 • izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • izrada kolektivnog Ugovora o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • izrada programa obuke za bezbedan i zdrav rad,
 • izrada elaborata o uređenju gradilišta iz bezbednosti i zdravlja na radu,
 • izrada evidencija bezbednosti i zdravlja na radu,
 • izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad na opremi za rad,
 • pregled tehničke dokumentacije i davanje mišljenja na  prilog o bezbednosti i zdravlju na radu, tehničkim propisima i standardima kojima se propisuju mere ili sredstva lične zaštite.

 

EDUKACIJA

 • obuka za bezbedan i zdrav rad,
 • obuka za bezbedan i zdrav rad uklopničara,
 • obuka za bezbedan i zdrav rad rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta - viljuškarista,
 • obuka zavarivača za bezbedan i zdrav rad,
 • obuka za bezbedan i zdrav rad zaposlenih u građevinarstvu svih struka,
 • obuka za bezbedan i zdrav rad u mašinskoj industriji rukovaoca svih mašina i alatki,
 • obuka za bezbedan i zdrav rad rukovaoca na mašinama za obradu drveta, i druge stručne obuke.

 

Izvršite Vašu zakonsku obavezu i preventivnim delovanjem u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sprečite povrede na radu i profesionalna oboljenja zaposlenih u vašoj firmi.

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001