• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Vanredne situacije

KONSALTING

  • Izrada procene ugroženosti od elementarnih nepohoda i drugih nesreća
  • Plan zaštite i spašavanje u vanrednim situacijama
  • Plan zaštite od udesa
  • Plan zaštite od udesa sa aspekta terorističkih napada

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001