• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Zaštita od požara

KONSALTING

  • izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
  • izrada Pravila zaštite od požara,
  • izrada Plana evakuacije u slučaju požara
  • izrada Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara
  • izrada protivpožarnog plana.

 

EDUKACIJA

  • obuka zaposlenih za zaštitu od požara

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001