• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Zaštita životne sredine

KONSALTING

  • izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu
  • izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu,
  • izrada procene rizika od hemijskog udesa.

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001